Nya Nordiska 22

styling Milia Seyppel
photography Steve Herund